Odlarskolan – marklära

Grundläggande för all odling är det vi odlar i, dvs jorden. Vill vi att det vi odlar ska vara friskt och välmående behöver vi också se till att jorden mår bra och kan ge de bästa förutsättningarna för växterna.

Jorden består av mineralpartiklar, porer, mullämnen och levande organismer.

  • Mineralpartiklar är de korn som finns i jorden och som kommer av nedbrytning av berggrunden. Det är storleken på partiklarna som avgör vilken jordtyp vi har. De största partiklarna finns i sandjord och de minsta i lera.
  • Porer är hålrum i olika storlekar. Små porer lagrar vatten och stora porer lagrar luft. De små porerna finner vi i lerjordar och de stora i sandjordar. Detta gör också att lerjord är bra på att lagra vatten, men är kall längre på våren. På motsvarande sätt värms sandjord upp snabbt på våren men är inte bra på att hålla vatten.
  • Mullämnen är helt eller delvis nedbrutna växtdelar som de levande organismerna bryter ner så att näringen blir mer tilllgänglig.
  • Levande organismer är alla de kryp, maskar, bakterier och svampar som lever i och av jorden. De bearbetar materialet så att växterna kan tillgodogöra sig näringsämnena och gör gångar i jorden som luckrar upp. Maskar och bakterier utsöndrar också ett slem som kladdar ihop partiklarna, vilket ger jorden de gryniga struktur som ger plats åt porerna. Dessutom bajsar framför allt maskarna ut finfin gödsel i jorden. I en jord som täckodlas kan maskarna producera tonvis med maskbajs – gödsel – varje år. En jord med många kryp i är en välmående jord.

Våra jordar ser olika ut och har olika proportioner av de grundläggande beståndsdelarna. Det finns olika sätt att ta reda på vilken jordtyp som finns i just din odlingslott och utifrån det avgöra vad du kan göra för att på bästa sätt förbättra jorden. Ett sätt är det så kallade rullningstestet:

  • Ta en näve fuktig jord och knåda den tills den inte längre klibbar.
  • Rulla den sedan mot ett plant underlag till en rulle. Vid en viss tjocklek kommer rullen att gå av på mitten. Provar du flera gånger kommer rullen att gå av vid samma tjocklek.
  • Ju tunnare rulle du får, desto högre är lerhalten i jorden. En sandjord går inte att rulla alls.

Om du till exempel har en jord med hög lerhalt (vilket jag tror att många av oss har i åtminstone delar av våra lotter) så är det bra att öka mullhalten i jorden. Det kan du göra genom att mylla ner kompost, men också genom att marktäcka jorden med organiskt material. På hösten kan du höstgräva jorden så att luft kommer ner, och täcka med löv så att jorden inte bildar en hård skorpa. Tjälen spränger sönder jordkokorna så att strukturen blir finare framåt våren.

Lär känna din jord! Ta dig tid att titta på den, känn på den och studera livet i jorden. Då kan du få bättre förutsättningar att ge den vad den behöver för att jorden i sin tur ska kunna ge dina växter vad de behöver.

Annonser

2 tankar om “Odlarskolan – marklära

  1. Ping: Odlarskolan – vattning | Minnebergsskogens Trädgårdsförening

  2. Ping: Odlarskolan – examen | Minnebergsskogens Trädgårdsförening

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s